Untitled Document

 

 

 

 

GENEL İŞLETME  

Dersin Tanımı

Bu ders toplam 19 üniteden oluşmaktadır. Arasınavda 1-9 . ünitelerden, yılsonu sınavında ise 1-19 . ünitelerden yani kitabın tümünden sorumlusunuz. Sınavlarda otuzaltı soru sorulmaktadır.

Dersin Amacı Nedir ?

Genel işletme dersi öğrenim göreceğiniz bütün bölümlerin temelinde yer alan, işletmelerin yapılanışı,işleyişi ile ilgili zorunlu ve temel bilgileri sizlere öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu ders , işletmelerin kuruluşu , yapılanışı,işleyişi ve ekonomi içinde yürüttükleri faaliyetleri daha iyi anlamamız için temel kavramları bize öğretmektedir.

Bu dersle neler öğreneceksiniz ?

Bu derste amacımıza bağlı olarak işletmenlerin hangi amaçlarla ve nasıl kuruldukları, işleyişlerini sürdürürken yürüttükleri faaliyetleri,bu faaliyetler esnasında kullandıkları sistemleri ;bunların yanı sıra ekonomilerin temel birimleri olan işletmenlerin çevresel elemanlardan nasıl etkilendiklerini öğreneceğiz.

Genel işletme içerdiği konular bakımından işletme,iktisat,iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde üst sınıflarda görülen derslere temel niteliği taşımaktadır.

Bu derste göreceğiniz konular üst sınıflarınızda yer alan bazı zorunlu derslerinizin daha kolay kavrana bilmesi için gerekli ünitelerden oluşmuştur.

Bu dersi en kolay nasıl öğrenebilirsiniz ?

Açık öğretim sistemi uzaktan öğretim sistemi olduğundan bu sistemde sadece ana kitaplardan çalışmak oldukça zor olmaktır.

Dersi en kolay geçebilmemiz çoğu öğrencimizin de çalıştığı göz önünde alındığında öğrencinin daha az zamanda daha pratik bilgi almasıyla sağlanabilmektedir.

İlkumut yayınları ve kursları size okuduğunuz yılar boyunca mezuniyete giden yolda yardımcı olmak için hazırlanmış yayınlar, cd’ler ve kurslarla sizlere hizmet vermektedir.

Genel işletme dersi ile ilgili yayınlarımızda (1-B) konular ünite ünite olarak oldukça yalın ve sistemin size yük olacak taraflarını giderecek biçimde hazırlanmıştır.

İlk adım ünitelerdeki bilgileri çalışmak olacaktır.Daha sonra öğrendiğiniz bilgileri ünitenin sonunda yer alan sınavlarda çıkmış ve / veya çıkma ihtimali yüksek olan soruları çözerek pekiştirmek sınavlarınızda size avantaj sağlayacaktır.

Ara sınav ve final konuları bitiminde hazırlandığımız deneme sınavları gerçek sınava hangi düzeyde hazır olduğunuzu gösterecektir.

Genel işletme dersi sözel ve teknik bir ders olduğundan;bu dersin alanında yetkin öğretmenler tarafından kurslarımızda görsel ve işitsel olarak anlatılması kesin başarıya giden en kısa yoldur.

 

Örnek Sorular

1) İşletmenin ulaşmak istediği durumlara ne denir?

A) Hedef B) Politika C) Yön D) Amaç E) Taktik

 

2) Gereken sayıda ve nitelikte işgücünü, istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma çabalarına ne ad verilir?

A) iş tanımı B) İş analizi C) İnsan kaynakları planlaması

D) İş gerekleri E) İş gören seçme

 

3) Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara ya da değişkenlere ne ad verilir?

A) Ahlak B) Hukuk C) İnanç D) Değer E) Etik

 

4) Aşağıdakilerden hangisi üst yönetime sunulan bilgi türlerinden değildir?

A) İstisnai raporlar B) İstisnai grafikler C) Verimlilik raporları

D) Dönemsel raporlar E) İşletme grafikleri

 

5) Satışların hızla düşmesi ürün yaşam eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?

A) Tanıtma B) Gerileme C) Refah D) Olgunluk E) Gelişme

 

6) Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik projesinin etkinlikle gerçekleştirilmesi için yapılması gereken araştırmalardan biri değildir?

A) Ekonomik araştırmalar B) Teknik araştırmalar C) Finansal araştırmalar

D) Örgütsel araştırmalar E) Durum analizi

 

7) Pazarlama gelişim aşamalarından pazarlama anlayışı ile satış anlayışı karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Satış anlayışında çalışmaların başlangıç noktası üretim yeri, pazarlama anlayışında tüketicilerdir.

B) Satış anlayışında, satıcı işletmelerin ihtiyaçları pazarlama anlayışında tüketicilerin ihtiyaçları ön plandadır.

C) Satış anlayışında koordine edilmiş pazarlama çabaları ile tüketici ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla pazarlama anlayaşında ise satış ve diğer tutundurma çabalarına ağırlık verilerek satışların artırılması yoluyla kâr sağlanır.

D) Satış anlayışı, ürünleri paraya çevirme çabasına, pazarlama anlayışı ürünlerle tüketici ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesine dayanır.

E) Satış anlayışında pazarlama faaliyetlerinin odak noktası üreticiler, pazarlama anlayışında tüketicilerdir.

 

Bu ve benzer sorular ile sınavlarda çıkmış ve ya da çıkabilecek soruların çözümü ve sınıf geçmeniz için;

Kurslarımız da tüm dersler Yayınlarımızla yalın konu

en ince ayrıntısına kadar anlatımı ve binlerce orjinal

anlatılır. soru öğrencilerimize ulaştırılır

 

 

 

 

 

www.ilkumut.com.tr
"senin adresin"


 

Aksaray: (0212) 633 60 50      Bakırköy (0212) 543 71 50                 Beşiktaş (0212)  260 70 20                 Kadıköy (0216) 414 88 67                    Mecidiyeköy (0212) 216 81 44