Untitled Document

 
 

 

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ  

Dersin Tanımı

Bu ders toplam 16 üniteden oluşmaktadır. Arasınavda 1-8 . ünitelerden, yılsonu sınavında ise 1-16 . ünitelerden yani kitabın tümünden sorumlusunuz. Sınavlarda otuz soru sorulmaktadır.

Dersin amacı nedir ?

Davranış Bilimlerine Giriş kitabı, içinde yaşadığımız toplumu ve toplumun içinde bir birey olan kendimizi daha iyi tanımak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu dersle neler öğreneceksiniz ?

Bu ders sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji konularını kapsamaktadır. Sosyoloji ile ilgili bölümlerde birey-toplum ilişkisini, toplumun birey üzerindeki etkilerini, genel psikoloji ve sosyal psikoloji bölümlerinde bireyin özelliklerini, yeteneklerini tutumlarını ve gelişimine özgü temel kavramları ve konuları bulacaksınız.

Yukarıda belirtilen konular öğrenildiğinde içinde yaşadığımız topluma bir sosyolog gözüyle bakabilecek, kişilerin farklı durumlarda gösterdikleri farklı davranışların nedenlerini anlayacak ve yorumlayabileceksiniz. Aynı zamanda davranış değişikliği oluşturmak için ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz.

Davranış Bilimlerine Giriş dersinin iyi öğrenilmesi durumunda üst sınıflarda göreceğiniz Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi... vb. derslerde daha başarılı olacaksınız.

Bu dersi en kolay nasıl öğrenebilirsiniz ?

Dersin kolay kavranılması için öğrencilerin etkin ve katılımcı bir öğretim süreci içinde olmaları son derece önemlidir. Kitapta yer alan konu ve kavramlar İlkumut Yayınları ile desteklenerek daha anlaşılır hale getirilmiştir.

Üniteler arasında birbirini tamamlayan ve açan konularla karşılaşacaksınız. Bu durum dikkate alınarak İlkumut Yayınlarında sizlere sunulmuş olan binlerce soruyla konunun öğrenilmesi kolaylaştırılmıştır. Açıköğretim sistemini ve sınav tekniğini tanımak için bir uzmana ihtiyaç duyacaksınız. Bu konuda iki türlü tercihte bulunabilirsiniz:

1) Size en yakın İlkumut Açıköğretim Kursuna kaydınızı yaptırıp, dersinizi alanında uzman öğretim görevlilerinden dinleyerek tam anlamıyla öğrenip sınıfınızı geçmeyi garanti edebilirsiniz.

2) İlkumut Açıköğretim Yayınlarından çıkan 1-B adlı kitaptaki Davranış Bilimlerine Giriş yardımcı kitabından ve 1. Sınıf Soru Bankasından yararlanarak hazırlanıp mutlak başarı elde edebilirsiniz.

Örnek Sorular

1) Bir psikolog, şiddet içeren çizgi filmlerin çocukların saldırganlık davranışlarını arttırıp arttırmadığını incelemek için bir anaokulunda aynı yaş ve cinsiyetteki çocuklardan bir gruba şiddet içeren çizgi filmler, diğer bir guruba ise şiddet içermeyen çizgi filmler izlettirmiş ve daha sonra her iki gruptaki saldırgan davranışlarını gözlemiştir.Bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinsiyet
B) Ana okul ortamı
C) Saldırganlık
D) Çizgi filmler
E) Yaş


2) Marx'ın geliştirdiği kuramın temel tezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumlar teolojik, metafizik ve pozitif olmak üzere üç aşamadan geçerler.
B) Toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinç oluşturur.
C) Grup, birbirleriyle ilişkisi olan parçaların fonksiyonel bir bütündür.
D) İnsan toplumları ve diğer organizmalar arasında benzerlikler vardır.
E) Toplumda kaçınılmaz ve doğal bir çatışma vardır.

 

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik kuram değildir?

A) Çatışma
B) Feminist
C) Sosyal alışveriş
D) Radikalist
E) Etkileşimcilik

 

4) Boksu en iyi spor, boğa güreşini ise vahşet olarak nitelendirilen görüş ne tür bir düşünceye dayanır?

A) Gerçek kültür
B) Kültürel relativizm
C) İdeal kültür
D) Etnosentrizm
E) Karşıt kültür

 

5) Aşağıdaki kuramlardan hangisi ailede erkeğin kadın üzerinde egemen olduğunu sosyal, ekonomik, politik ve hukuki eşitsizliklerin erkekler lehine korunduğunu savunur?

A) Sembolik etkileşim kuramı
B) Sosyal alışveriş kuramı
C) Yapısalcı kuram
D) Fonksiyonel kuram
E) Çatışma kuramı

 

6) Bir ilkokul bahçesinde oynamakta olan öğrencileri gözleyerek oyun arasında yaptıkları tüm davranışları kapsamlı bir biçimde kaydeden bir psikolog aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmaktadır?

A) Sistematik gözlem
B) Anket
C) Vak'a incelemesi
D) Mülakat
E) Doğal gözlem

 

7) "Sosyal öğrenme kuramına göre modellerin gözlenmesi ve taklit çocuğun gelişiminde önemli rol oynar." Buna göre aşağıdakilerden hangisi "taklit'in bir işlevidir?

A) Psiko-sosyal gelişimin hızlanmasına yardımcı olma
B) Kişilik gelişmesinin tamamlanmasını sağlama
C) Suçluluk duygusunu bastırma
D) Kritik gelişim dönemlerinde yardımcı olma
E) Yetişkinler gibi davranmayı sağlama

 8) Tam karşısından baktığımız bir yazı tahtasının beyne düşen imgesi dikdörtgen şekildeyken yana doğru yürüdüğümüzde imge değişir. Fakat biz yine dikdörtgen şekilde algılamaya devam ederiz. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Yanılma
B) Değişmezlik
C) Şekil-zemin algısı
D) Seçicilik
E) Örgütlenme

 

Bu ve benzer sorular ile sınavlarda çıkmış ve ya da çıkabilecek soruların çözümü ve sınıf geçmeniz için;

Kurslarımız da tüm dersler Yayınlarımızla yalın konu

en ince ayrıntısına kadar anlatımı ve binlerce orjinal

anlatılır. soru öğrencilerimize ulaştırılır

 


 

www.ilkumut.com.tr
"senin adresin"


 

Aksaray: (0212) 633 60 50      Bakırköy (0212) 543 71 50                 Beşiktaş (0212)  260 70 20                 Kadıköy (0216) 414 88 67                    Mecidiyeköy (0212) 216 81 44